DESPRE ... PRODUSE ȘI SERVICII AUTORIZAȚII REFERINȚE / CLIENȚI CONTACT
  • Atestat ANRE nr. 13997/14.01.2019 de tip B pentru “proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiune nominală de 0,4 kV"
  • Licență de funcționare nr. 5047/T din 24.06.2019 pentru instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției eliberată de MAI - Direcția de ordine publică
  • Autorizație ISU seria A nr. 8889 din 05.04.2019 pentru Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
  • Autorizație ISU seria A nr. 8861 din 25.03.2019 pentru Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
  • Autorizație ISU seria A nr. 8862 din 25.03.2019 pentru Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți
  • INSEMEX nr. GANEx.Q.2018.(32).12.1080
  • Certificare a sistemelor de management al calitatii ISO 9001:2015
  • Certificare a sistemelor de management de mediu ISO 14001:2015 
  • Certificare a sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2007